Dekorationsbild
2012-04-17

Ny genusskrift: Hur påverkar föreställningar om manligt och kvinnligt forskningen i biologi?

Hur har forskarnas föreställningar om genus påverkat teorier och forskning om djur, celler, bakterier, hjärnan, hormoner och befruktning? Hur påverkas synen på människans evolution? Är biologiska könsskillnader förutbestämda? Nu kommer den femtonde titeln i serien om genusvetenskap.
Senast uppdaterad: 2012-04-27
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se