www.hsv.se
Dekorationsbild
2012-07-17

Ny genusskrift från Högskoleverket

Genus och biologi är den senaste skriften i Högskoleverkets serie där genusperspektivet på olika ämnen står i centrum. I Genus och biologi ligger fokus på evolutionsbiologi och djur beteende. Författaren och forskaren Malin Ah-King resonerar bland annat hur genusfrågor inom biologin kan sätta ljus på våra föreställningar om hur manligt och kvinnligt inverkar på teorier och forskning i biologi.
Senast uppdaterad: 2012-07-17
Kontaktperson: Gunilla Jacobsson, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se