www.hsv.se
Dekorationsbild
2012-09-25

Nya vägledningar om andra behörighetskrav och annan platsfördelning/alternativt urval

Universitet och högskolor kan ansöka till Högskoleverket om att få använda behörighetskrav utöver vad som finns inom en områdesbehörighet och om att få använda annan platsfördelning och/eller ett alternativt urval till mer än en tredjedel av platserna. Nu finns uppdaterade vägledningar för ansökan.
Senast uppdaterad: 2012-09-25
Kontaktperson: Kristin Wengerholt, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se