Dekorationsbild
2012-04-18

Nya examensrätter till Ersta Sköndal?

Högskoleverket föreslår att regeringen beviljar ansökan från Ersta Sköndal högskola om tillstånd att utfärda konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik om 120 högskolepoäng och konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik om 180 högskolepoäng. Eftersom det är en enskild högskola är det regeringen som fattar beslutet.
Senast uppdaterad: 2012-04-27
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se