Dekorationsbild
2012-09-04

Nej till civilingenjörsutbildning vid Linnéuniversitetet

Högskoleverket har beslutat att avslå Linnéuniversitetets ansökan om tillstånd att utfärda civilingenjörsexamen. Den samlade bedömningen är att Linnéuniversitetet inte har förutsättningar att ge en civilingenjörsutbildning som uppfyller kraven på högre utbildning.
Senast uppdaterad: 2012-09-04
Kontaktperson: Kristin Wengerholt, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se