Dekorationsbild
2012-09-18

Långa rättningstider vid Högskolan i Borås

Högskoleverket kritiserar återigen Högskolan i Borås för att ha dröjt för länge med rättningen av examinationsuppgifter.

I sitt tillsynsbeslut konstaterar Högskoleverket att det på de aktuella kurserna förekommit rättningstider på drygt elva veckor för tentamen och över fem månader för inlämningsuppgifterna. Rätt­ningstiden för tentamen har kraftigt över­skridit den tidsram som Högskolan i Borås föreskriver i sitt lokala regelverk. Även rättningstiden för inlämningsuppgifterna har varit oacceptabelt långa. Högskolan förtjänar kritik för detta, skriver verket i sitt beslut.
Senast uppdaterad: 2012-09-18
Kontaktperson: Mikael Herjevik, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se