Dekorationsbild
2012-05-03

Kvalitetsutvärderingarna även på studera.nu

Resultaten av Högskoleverkets utvärderingar av kvaliteten för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå finns nu även på studera.nu. Utvärderingarna hittas under fliken Sök och jämför utbildning och där ges information om de utbildningar som utvärderats.
Senast uppdaterad: 2012-05-03
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se