Dekorationsbild
2012-05-15

Konferens om hanteringen av disciplinärenden

Den 21 september arrangerar Högskoleverket en konferens som syftar till att hjälpa lärosätena i deras uppgift att hantera disciplinfrågor. Konferensen har ett brett perspektiv på hanteringen av disciplinärenden. Bland annat kommer internationella studenters förutsättningar, juridiska tillämpningsproblem och hur man kan arbeta med att minska förekomsten av fusk att tas upp.
Senast uppdaterad: 2012-05-15
Kontaktperson: Torkel Holmström, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se