Dekorationsbild
2012-06-05

Inga brister vid handläggning av forskningsärende

Högskoleverket har utrett hur Lunds universitet handlagt ett ärende om misstänkt oredlighet i forskning vid universitetet. Enligt Högskoleverket finns det inte några brister i handläggningen.
Senast uppdaterad: 2012-06-05
Kontaktperson: Sofia Almqvist, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se