Dekorationsbild
2012-07-09

Högskolans information kritiseras

Högskoleverket beslutade i juni 2011 att återkalla Högskolan Kristianstads tillstånd att utfärda socionomexamen. Efter återkallelsen skrev högskolan till de personer som hade sökt utbildningen och erbjöd dem istället plats på en annan utbildning, socialarbetarprogrammet. En person anmälde senare högskolan till Högskoleverket för innehållet i informationen om socialarbetarprogrammet. Anmälaren ansåg bland annat att högskolans information inte givit en korrekt bild av möjligheterna att studera vidare på socionomutbildningar vid andra lärosäten.
 
Högskoleverket kritiserar nu högskolan för informationen om socialarbetarprogrammet. Verket ser dock positivt på att högskolan ansträngt sig för att lösa situationen för de berörda studenterna.
Senast uppdaterad: 2012-07-12
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se