www.hsv.se
Dekorationsbild
2012-07-26

Hälften av kvinnorna pluggar vidare inom tre år

Bland avgångseleverna från gymnasiet 2007/2008 påbörjade 49 procent högskolestudier inom tre år efter avslutad gymnasieskola medan motsvarande andel bland männen var 38 procent.
Senast uppdaterad: 2012-07-23
Kontaktperson: Anders Viberg, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se