Dekorationsbild
2012-10-01

Från kulturkrock till verktyg att upptäcka fusk

Intresset var stort och diskussionerna stundtals livliga på Högskoleverkets konferens om disciplinära åtgärder mot studenter den 21 september.

Högskoleverkets chefsjurist Christian Sjöstrand, inledde konferensen med att betona att de flesta lärosäten är överens om att förebyggande arbete är viktigast för att stävja fusk. Det var också det förebyggande arbetet som lyftes fram i många av föredragen.

Senast uppdaterad: 2012-10-01
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se