Dekorationsbild
2012-10-10

Forum för internationalisering diskuterade studieavgifterna

Forum för internationalisering har Utbildningsdepartementets uppdrag att undanröja hinder för internationalisering. I Forum samlas 14 intresseorganisationer, myndigheter och departement som berörs av och kan påverka universitetens och högskolornas internationalisering. Ordförandeskap och sekretariatsfunktions sköts av Högskoleverket och Internationella programkontoret. På det senaste mötet i Forum - som hölls den 19 september - diskuterades bland annat dessa punkter:
  • Uppföljning av Forums arbete, bl.a. beslutades att Forum ska fokusera på strategiska frågor och bredda perspektivet
  • Svensk lag och EU-rätt — tolkning och tillämpning, bl.a. om en EU-dom om rätt till studiemedel för utlandsstudier och att SOLVIT löser problem när myndigheter tar fel beslut om rörlighet
  • En strategisk diskussion fördes omkring hur ett svenskt nationellt erbjudande kan utformas, bl.a. med utgångspunkt från det svenska utbildningserbjudandet till Brasilien
  • Utbildningsdepartementet informerade om en kartläggning av problem med studieavgifterna
Senast uppdaterad: 2012-10-10
Kontaktperson: Gunnar Enequist, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se