www.hsv.se
Dekorationsbild
2012-09-05

Fin kritik till logopedutbildningar

Högskoleverket har utvärderats utbildningarna i logopedi och logopedexamen. Sammantaget finns de vid sex universitet i landet: Göteborg, Linköping, Lund, Umeå och Uppsala samt vid KI i Stockholm. Av de sammantaget 11 utbildningarna bedöms 10 ha hög kvalitet. Logopedexamen vid KI får det högsta omdömet mycket hög kvalitet.
Senast uppdaterad: 2012-09-05
Kontaktperson: Linnea Bolter, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se