www.hsv.se
Dekorationsbild
2012-07-12

Finanskrisen påverkade studenters mobilitet negativt

OECD anser att den finansiella krisen är orsaken till att andelen internationella studenter i eftergymnasial utbildning sjönk från 6,7 procent 2008 till 6,4 procent 2009. I Sverige ökade dock andelen internationella studenter under samma period, men det var innan studieavgifterna infördes för studenter från länder utanför EU/EES.
Senast uppdaterad: 2012-07-12
Kontaktperson: Torbjörn Lindqvist, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se