www.hsv.se
Dekorationsbild
2012-04-26

Färre högskolenybörjare läsåret 2010/11

Antalet högskolenybörjare — nya studenter i svensk högskoleutbildning — var 105 800 läsåret 2010/11, vilket var 3 000 färre än året innan. Trots minskningen var antalet det näst högsta någonsin. Detta visar ett nytt statistiskt meddelande om antal studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2010/11 som SCB gjort på uppdrag av Högskoleverket.
Senast uppdaterad: 2012-04-26
Kontaktperson: Stina Moritz, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se