www.hsv.se
Dekorationsbild
2012-04-26

Disciplinkonferens i september

Fredag den 21 september arrangerar Högskoleverket en konferens som syftar till att hjälpa lärosätena i deras uppgift att hantera disciplinfrågor. Konferensen äger rum i Stockholm.
Senast uppdaterad: 2012-04-26
Kontaktperson: Torkel Holmström, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se