Dekorationsbild
2012-09-27

Det nya utvärderingssystemet — vision och verklighet

— Vi behöver visa resultat på ett bredare sätt; inte bara genom examensarbeten utan vi måste också ta in annat underlag i bedömningen. Utrymmet för experternas professionella bedömning bör också bli större och vi måste utnyttja mer av den information som kommer fram i bedömningarna, sa Lars Haikola. Det material som finns kommer att tas tillvara på olika sätt så att lärosätena kan dra nytta av det.
Senast uppdaterad: 2012-09-27
Kontaktperson: Gunilla Jacobsson, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se