www.hsv.se
Dekorationsbild
2012-04-11

Brist på grundläggande kunskaper om genus hos lärarutbildare

Genus är ett område som de flesta har åsikter om, men färre har gedigna kunskaper. Lärarutbildarna behöver få utbildning i genus och stöd från ledningen är några av slutsatserna i rapporten "Lärarutbildningen, jämställdhet och genus". Rapporten har tagits fram med stöd av Delegationen för jämställdhet i högskolan.
Senast uppdaterad: 2012-04-27
Kontaktperson: Lena Hed, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se