Dekorationsbild
2012-09-11

Årsrapporten nu på engelska

Årets upplaga av Högskoleverkets statistikbibel årsrapporten finns nu i en kortversion på engelska. Årsrapporten är utmärkt källa med färska uppgifter om bland annat studenter, grund-  och forskarutbildning i Sverige.
Senast uppdaterad: 2012-09-11
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se