Dekorationsbild
2012-05-09

Allvarlig kritik mot SLU för hantering av befordringsärenden

Högskoleverkets kritik gäller hur en fakultet vid SLU har hanterat ärenden  om befordran till lektor respektive professor. Utan att först låta sakkunniga granska ansökningarna har fakultetens lärarförslagsnämnd ansett att de sökande inte borde befordras.  Men några formella beslut om avslag har inte tagits utan de sökande har uppmanats att återta ansökan.
Senast uppdaterad: 2012-05-09
Kontaktperson: Linnea Bolter, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se