Antagning till grundnivå

Behörighet


För att få tillträde till högre utbildning krävs vissa förkunskaper. Dessa förkunskapskrav kallas också behörighetskrav. Behörighetskraven är indelade i grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många utbildningar ytterligare förkunskaper, så kallad särskild behörighet.

Urval


När det är fler sökande till en utbildning än det finns platser måste ett urval göras. De sökande delas först in i olika urvalsgrupper. Inom varje urvalsgrupp rangordnas sedan de sökande utifrån sina meriter, till exempel betyg från gymnasieskolan. De sökande som rangordnats högst ges tillträde till den sökta utbildningen.
 
De nationella reglerna om tillträde till högre utbildning finns i 7 kap. högskoleförordningen. Varje universitet och högskola ska ha en antagningsordning för sina egna tillträdesregler.

Till högskoleförordningen »

Senast uppdaterad: 2010-08-06
Kontaktperson: Charlotte Ejsing, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se