Upptaktsmöten och webbmöten

Upptaktsmöten med kontaktpersoner vid lärosätena


Inför upptaktsmötet skickas en särskild inbjudan till kontaktpersoner vid universitet och högskolor. Vid mötet ger Högskoleverket allmän information om den aktuella utvärderingen. Bedömargruppen redogör för det urval av examensmål och de kriterier som föreslås gälla för respektive huvudområde och examen. Underlag för mål och kriterier skickas ut före mötet. Upptaktsmötet är ett tillfälle för lärosätesrepresentanterna att ge synpunkter på föreslagna mål och kriterier. Synpunkterna kan även lämnas skriftligen. Beslut om mål och kriterier tas av Högskoleverket efter upptaktsmötet.

Datum för upptaktsmöten, omgång 4

Utvärdering

Datum

Kemi 10 september 2012
Dietistexamen, kostvetenskap och nutrition 24 september 2012
Miljövetenskap 28 september 2012
Fysik 28 september 2012
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se