Högskoleverket beslutar om samlade omdömen. Mycket hög kvalitet - hög kvalitet - bristande kvalitet.

Högskoleverkets beslut

Beslutet och var det publiceras


Högskoleverket beslutar om vilket samlat omdöme varje utbildning ska få med utgångspunkt i bedömargruppens yttrande. Utbildningar med det samlade omdömet mycket hög kvalitet eller hög kvalitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning. Utbildningar som inte uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning får det samlade omdömet bristande kvalitet. Högskoleverket ifrågasätter i dessa fall lärosätets tillstånd att utfärda den aktuella examen. En uppföljning av de utbildningarna kommer att ske inom ett år. Därefter kan Högskoleverket besluta om att återkalla examenstillståndet.

Sök resultat


När resultatet av en utvärdering är beslutat skickar Högskoleverket ut ett pressmeddelande samtidigt som vi publicerar alla beslut i webbfunktionen Resultatsök. Där kan du söka fram utbildningarnas resultat.

Till Resultatsök (nytt fönster)»

Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se