www.hsv.se

Utmärkelsen framstående utbildningsmiljö 2009

,,,,

Skolan för datavetenskap och kommunikation på KTH tilldelades Utmärkelsen framstående utbildningsmiljö 2009

I bedömargruppens motivering kan man bland annat läsa att studentinflytande med delvis nya och varierande metoder fungerar väl. Skolan arbetar aktivt med studentinflytande och olika sätt att kontinuerligt förbättra utbildningarna. Bedömargruppen menar att skolan också söker en bra balans mellan forskning och utbildning. Detaljerad kursplanering skapar förutsättningar för olika former av kompetensutveckling för lärarna. Skolan har dessutom ett väl inarbetat kvalitetssäkrings-system som gör att utbildningarna inte är beroende av enstaka eldsjälar för att upprätthålla sin höga kvalitet på sikt.
 
Utmärkelsen delades ut vid en ceremoni den 28 januari 2010.

Till pressmeddelandet »

Till rapporten »PDF

Urvalsarbetet genomfördes av internationella sakkunniga och en internationellt sammansatt bedömargrupp. Som vägledning för det arbetet har Högskoleverket och bedömargruppen tillsammans utformat övergripande kvalitetsaspekter. De utbildningsmiljöer som var övertygande i sin ansökan valdes ut till fördjupad granskning med platsbesök. Besöken syftade till att bekräfta att det som framgick av ansökan överensstämde med verkligheten.  

Bedömargruppen skrev sedan en rapport som låg till grund för beslutet.

Till övergripande kvalitetsaspekter »

Nytt system för kvalitetsutvärdering från och med 2011


I det nya systemet ingår inte Utmärkelsen framstående utbildningsmiljö.
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se