www.hsv.se

Utbildningsutvärderingar fram till 2011

Studenter har rätt till en utbildning av hög kvalitet, och till en likvärdig utbildning oberoende av var i landet de väljer att studera. Högskolorna och universiteten kan genom våra utvärderingar få stöd i att utveckla utbildningar av hög kvalitet.

Syftet med Högskoleverkets utvärdering är att

  • följa upp hur utbildningarna svarar mot målen och bestämmelserna i högskolelagen och högskoleförordningen
  • bidra till universitetens och högskolornas kvalitets- och utvecklingsarbete
  • du som student ska få information inför valet av utbildning.

Kvalitet krävs för att få examenstillstånd


Varje utbildning ska uppfylla kvalitetskrav för att universitetet eller högskolan ska få ge den. Om en utbildning har allvarliga kvalitetsbrister kan vi ifrågasätta examenstillståndet. Om universitetet eller högskolan inte åtgärdar bristerna inom ett år kan vi dra in examenstillståndet.

Vi utvärderar alla utbildningar


Högskoleverket utvärderar sedan 2001 utbildningar för att se om de håller den kvalitet som krävs för att ha examenstillstånd. Vi utvärderar alla utbildningar som leder till en generell eller konstnärlig examen samt program som leder till yrkesexamen vid landets universitet och högskolor. Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå utvärderas.

Via länkarna i vänstermenyn kan du läsa mer om hur vi gör när vi utvärderar utbildningar. Du kan också läsa vilka utvärderingar vi har gjort och vilka som är planerade.

Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se