Villkor för examenstillstånd

Reglerna för vem som får utfärda examina skiljer sig åt beroende på vilken typ av högskola och vilken typ av examen det gäller. Nedan kan du läsa de allmänna villkoren. Examenstillståndet är också starkt kopplad till kvaliteten på utbildningen. Du kan läsa mer om kvalitetskraven under avsnittet Kvalitetsaspekter.

Universitet har generellt tillstånd att utfärda högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen, masterexamen, licentiatexamen och doktorsexamen.

Högskolor med statlig huvudman har generellt tillstånd att utfärda högskoleexamen, kandidatexamen och magisterexamen.

Högskolor kan ansöka om tillstånd att utfärda masterexamen eller licentiatexamen och doktorsexamen inom ett område.

Enskilda utbildningsanordnare saknar generellt examenstillstånd. De måste alltid ansöka om examenstillstånd hos utbildningsdepartementet.

Examenstillstånd för yrkesexamina eller konstnärliga examina prövas alltid
Inga utbildningsanordnare, oavsett huvudman, har heller generellt tillstånd att utfärda yrkesexamina eller konstnärliga examina. Varje sådant examenstillstånd ska prövas av Högskoleverket.

Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se