Examenstillstånd

En viktig del i Högskoleverkets arbete för hög kvalitet i den svenska högskolan är att avgöra vilka högskolor som ska få utfärda vilka examina.

En ny ansökan om examenstillstånd beviljar vi om vi bedömer att utbildningen kommer att hålla tillräckligt hög kvalitet. Det händer att vi tar ifrån högskolor examenstillstånd om vi bedömer att utbildningen inte håller tillräckligt hög kvalitet.

För varje yrkesexamen finns dessutom särskilt uppsatta mål och därför också särskilt anpassade kriterier. Inte bara högskolor utan också universitet måste ansöka om yrkesexamenstillstånd.

På de här sidorna kan du läsa vilka kvalitetskrav vi ställer på högskolor som vill ha examenstillstånd. Du kan också läsa hur det går till när vi omprövar examenstillstånd och hur vi följer upp ärenden där vi har ifrågasatt ett examenstillstånd. Här finns också en databas över examenstillstånd, som är en förteckning över alla examenstillstånd som Högskoleverket har beviljat.

Till Högskoleverkets databas över examenstillstånd »

Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se