Internationella publikationer och statistik

Nyhetsbrev


Högskoleverket publicerar varje vecka ett internationellt nyhetsbrev om utländska förhållanden. Här kan du läsa det senaste från den internationella högskolevärlden.

Till nyhetsbrevet Internationellt om högskolan »

Analyser


I Högskoleverkets analyser Internationella utblickar  kan du läsa om hur aktuella frågor hanteras i andra länder. På vilket sätt används antagningsprov i andra länder? Hur samverkar högskolor och universitet i utlandet med det omgivande samhället?

Till Internationella utblickar »

Statistik


I högskoleverkets statistikdatabas hittar du fakta om om internationell mobilitet. Med internationell mobilitet menar vi dels antal studenter och lärare som deltar i utbytesprogram, dels antal studenter som på egen hand organiserar studier i annat land, så kallade freemover-studenter.

Läs mer om Internationell mobilitet under fliken Statistik »

Rapporter


Högskoleverket publicerar även rapporter inom ämnet internationalisering.

Till rapporterna »

Senast uppdaterad: 2011-03-25
Kontaktperson: Gunnar Enequist, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se