Arbeta/studera utomlands

Har du
  • en svensk utbildning och vill arbeta utomlands?
  • en svensk utbildning och vill fortsätta dina studier utomlands?

Oavsett om du ska studera eller arbeta är det viktigt att ta reda på vilken myndighet som tar beslut om erkännande av din tidigare utbildning. Observera att det kan vara olika myndigheter beroende på om du vill studera vidare eller arbeta. Att du har rätt att få din utbildning erkänd utomlands på ett rättvist sätt står skrivet i Lissabon-konventionen som sedan 1997 omfattar ett antal europeiska länder.
Läs mer om Lissabonkonventionen »

Arbeta utomlands      


Du kan be att få din svenska utbildning erkänd i landet där du vill arbeta. Det kan underlätta när du söker jobb. Ta reda på om yrket är reglerat i det land där du vill arbeta, det vill säga kräver en auktorisation, legitimation eller motsvarande. Ta också reda på vilken myndighet som är den behöriga myndigheten som tar beslut om erkännande i yrket. Vart du ska vända dig beror på om du vill arbeta inom eller utanför EU/EES.

Om ditt yrke också är reglerat i Sverige kan det underlätta att ha ett intyg från den behöriga myndigheten i Sverige som visar att du har rätt att utöva yrket.

Till reglerade yrken och behöriga myndigheter i Sverige »
Läs om intyg för arkitekter »
Läs om intyg för lärare (nytt fönster) »

Om ditt yrke inte är reglerat i Sverige men myndigheterna i landet där du vill arbeta kräver ett intyg kan Högskoleverket utfärda ett intyg över din utbildning.

Läs om intyg från Högskoleverket »

Inom EU/EES


EU-länderna, Island, Norge, Liechtenstein och Schweiz har en gemensam arbetsmarknad där medborgarna har rätt att ta anställning eller starta egen verksamhet. För att underlätta rörligheten finns det direktiv om hur yrkeskompetens ska erkännas.

Är yrket reglerat i det land där du vill arbeta och du är EU-medborgare gäller speciella villkor enligt direktivet 2005/36/EG.

Sök i databasen på EU-kommissionens webbplats (nytt fönster) »
Här finns listor över vilka yrken som är reglerade, uppdelat per land, och kontaktuppgifter till den myndighet som tar beslut om yrket

Läs om EG-direktivet och hur du gör för att bli erkänd »
Om yrket inte är reglerat, vänd dig till Enic/Naric-kontoret i landet för att få information om vart du ska vända dig för att få din utbildning erkänd, se information om Enic/Naric-kontor nedan.

Utanför EU/EES


I en del länder utanför EU/EES finns Enic/Naric-kontor som kan hjälpa dig med information om vart du ska vända dig för att få din utbildning erkänd.  Se information nedan. I andra länder kan du vända dig till landets ambassad i Sverige.
 

Studera utomlands


På studera.nu finns tips för dig som tänkt studera utomlands.
Till studera.nu (nytt fönster) »

Study in Europe (nytt fönster) »

Tillgodoräknande


För att få beslut om tillgodoräknande av dina tidigare studier vänd dig till den högskola där du blivit antagen.

De flesta länderna som har ett Enic/Naric-kontor omfattas av en konvention om erkännande av högre utbildning, den så kallade Lissabonkonventionen. En lista över de länder som omfattas av konventionen finns här:

Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region (nytt fönster) »

Hela konventionens text finns även på regeringens webbplats (nytt fönster) »  

Enic/Naric-kontoret ger information om vart du kan vända dig


I alla EU/EES-länder finns ett NARIC-kontor (National Academic Recognition Information Centre) som har information om vart du ska vända dig för att få din utbildning erkänd för studier eller för arbete (oavsett om det är ett reglerat yrke eller inte i det aktuella landet). NARIC-kontoren ingår också i ett större nätverk, ENIC (European Network of Information Centres) som även omfattar länder utanför EU-/EES-området och har liknande uppgifter som NARIC-kontoren.

Till enic-naric.net (nytt fönster) »
 

Du kan behöva hänvisa till information om det svenska utbildningssystemet


För att informera om det svenska utbildningssystemet kan du hänvisa till:

Examensbilagan underlättar rörligheten


Universiteten och högskolorna ska sedan 1 januari 2003 utfärda en bilaga till studenternas examensbevis (Diploma Supplement). Bilagan beskriver den svenska examen och det svenska högskolesystemet och ska göra det lättare för högskoleutbildade att studera och arbeta i andra länder.

Från och med den 1 juli 2007 utfärdas examensbilagan även för utbildning på forskarnivå.

Mer om Diploma Supplement »

Senast uppdaterad: 2011-11-14
Kontaktperson: Marie Lundberg, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se