Arbete och studier

Här finns information för dig som har
  • en utländsk utbildning och vill arbeta i Sverige
  • en utländsk utbildning och vill fortsätta dina studier i Sverige
  • en svensk utbildning och vill arbeta utomlands
  • en svensk utbildning och vill fortsätta dina studier utomlands
Arbeta/studera utomlands Arbeta/studera i Sverige Arbeta/studera utomlands och i Sverige
Senast uppdaterad: 2011-03-22
Kontaktperson: Marie Lundberg, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se