Examina på avancerad nivå

Examina delas in i generella examina, yrkesexamina och konstnärliga examina. En anledning till att det finns yrkesexamina är att det inom vissa yrken krävs en speciell utbildning eller legitimation för att man ska få arbeta inom yrket. Sådana utbildningar avslutas med en yrkesexamen.

På avancerad nivå finns liksom på grundnivån två generella examina, magisterexamen på 60 högskolepoäng och masterexamen på 120 högskolepoäng. Det finns motsvarande konstnärliga examina. Därutöver finns yrkesexamina, som kan omfatta 60—330 högskolepoäng. I Högskoleverkets databas för examenstillstånd kan du läsa vilka examina som finns och vilka universitet, högskolor och enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda dem.

Till databas för examenstillstånd »

Examensbeskrivningar


Beskrivningar av examina på avancerad nivå ska bland annat innehålla
 • det exakta antalet högskolepoäng examen omfattar
 • beskrivningar av förväntade studieresultat vid examen. De ska uttrycka vad studenten förväntas kunna, förstå, förhålla sig till eller kunna utföra för att få en viss examen.

Samtliga examina på avancerad nivå ska kräva examensarbete.

Generella examina

 • magisterexamen, 60 hp
 • masterexamen, 120 hp

Konstnärliga examina

 • konstnärlig magisterexamen, 60 hp
 • konstnärlig masterexamen, 120 hp

Masterexamen ska omfatta motsvarande två års heltidsstudier och ha en nära koppling till utbildning på forskarnivå.

Yrkesexamina


(*) Ges endast vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. 
 • Agronomexamen, 270 hp *
 • Apotekarexamen, 300 hp
 • Arkitektexamen, 300 hp
 • Barnmorskeexamen, 90 hp (kräver sjuksköterskeexamen och yrkeslegitimation)
 • Civilekonomexamen, 240 hp
 • Civilingenjörsexamen, 300 hp
 • Grundlärarexamen, 240 hp
 • Hortonomexamen, 300 hp *
 • Juristexamen, 270 hp
 • Jägmästarexamen, 300 hp *
 • Landskapsarkitektexamen, 300 hp *
 • Logopedexamen, 240 hp
 • Läkarexamen, 330 hp
 • Psykologexamen, 300 hp
 • Psykoterapeutexamen, 90 hp (kräver psykologexamen, läkarexamen med viss specialisering, socionomexamen eller motsvarande)
 • Sjukhusfysikerexamen, 300 hp
 • Specialistsjuksköterskeexamen, 60 hp/75 hp för inriktning mot distriktssköterska (kräver sjuksköterskeexamen och yrkeslegitimation)
 • Speciallärarexamen, 90 hp (kräver lärarexamen med viss inriktning)
 • Specialpedagogexamen, 90 hp (kräver lärarexamen)
 • Tandläkarexamen, 300 hp
 • Veterinärexamen, 330 hp *
 • Ämneslärarexamen 270/300/330 hp
Senast uppdaterad: 2012-01-26
Kontaktperson: Lennart Ståhle, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se