Utbildning på avancerad nivå

Utbildning på avancerad nivå ska i huvudsak bygga på och fördjupa de kunskaper, färdigheter och förmågor som studenterna har fått på grundnivån. Utbildning på avancerad nivå ska ge studenterna
  • fördjupade kunskaper
  • ytterligare utvecklad förmåga och förutsättningar föratt självständigt integrera och använda kunskaper
  • utvecklad förmåga och förutsättningar att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
  • utvecklad förmåga och förutsättningar för att arbeta självständigt med forskning, utveckling eller annat arbete.
Schema över utbildnings- och examensstrukturen: Grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
Senast uppdaterad: 2010-09-28
Kontaktperson: Lennart Ståhle, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se