Studiestöd

Studiestödet i Sverige är utformat så att alla ska ha möjlighet att studera på högskolan. En persons sociala bakgrund och ekonomiska villkor ska inte vara ett hinder.

Studestöd för grundnivå och avancerad nivå


Studiestöd ges i huvudsak för studier på grundnivå och avancerad nivå. Studier på forskarnivå finansieras på annat sätt.

Läs mer i Doktorandhandboken (nytt fönster) »

Alla kan få studiemedel


Alla personer upp till 54 års ålder kan få studiemedel för högskolestudier i högst 240 veckor. Studiemedlet består av två delar, studiebidrag och studielån. Studiebidraget är 680 kronor i veckan och studielånet upp till 1 374 kronor i veckan. Studiestödet beräknas så att 1,5 högskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier och ger möjlighet till en veckas studiestöd. Studiemedlet betalas ut den 25:e i varje månad.

Fast återbetalningsbelopp


Studielånet är ett annuitetslån som ska betalas tillbaka inom 25 år, eller till och med det år låntagaren fyller 60 år. Annuitetslån innebär att låntagaren varje år betalar ett fast belopp, där både ränta och amortering ingår. Beloppet bestäms av storleken på skulden, räntan med mera. Det finns också en trygghetsregel som gör att låntagaren kan få beloppet anpassat till sin inkomst.

Läs mer på CSN.se


Centrala studiestödsnämnden (CSN) är den statliga myndighet som ansvarar för det svenska studiestödet.

Till Centrala studiestödsnämnden (CSN) (nytt fönster) »

Senast uppdaterad: 2011-03-11
Kontaktperson: Lennart Ståhle, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se