Komplettering av betyg

Vid urvalet prövas sökande med kompletteringar i kompletteringsgruppen (grupp II). Undantag görs dock för sökande med utländska betyg eller svensk gymnasial yrkesexamen som kompletterar för grundläggande behörighet inom vuxenutbildningen. Dessa kompletteringar tillgodoräknas i grupp I. Samma person kan prövas i både direktgruppen och kompletteringsgruppen: i direktgruppen med sina betyg utan komplettering, och i kompletteringsgruppen med sina betyg med komplettering.

Det finns två typer av komplettering, behörighetskomplettering och konkurrenskomplettering. Samma komplettering kan vara både en behörighetskomplettering och en konkurrenskomplettering, beroende på sökt utbildning.

Behörighetskomplettering — för att bli behörig


Behörighetskomplettering innebär att en sökande kompletterar med lägst godkänt betyg i en kurs som krävs för behörighet till en utbildning. Den som har behörighetskompletterat prövas enbart i kompletteringsgruppen (grupp II) i betygsurvalet, eftersom han eller hon inte är behörig utan sin komplettering. Undantag görs för sökande med utländska betyg eller svensk gymnasial yrkesexamen som kompletterar för grundläggande behörighet inom vuxenutbildningen. Dessa kompletteringar tillgodoräknas i grupp I.

Konkurrenskomplettering — för att få högre meritvärde


Konkurrenskomplettering innebär att en sökande kompletterar med betyg som höjer meritvärdet. Den sökande skulle vara behörig även utan dessa betyg, men de ökar chansen att komma in på den önskade utbildningen. Den som har konkurrenskompletterat prövas både i direktgruppen (grupp I) på sitt ursprungliga meritvärde och i kompletteringsgruppen (grupp II) på sitt meritvärde efter kompletteringar.

Det finns tre typer av konkurrenskomplettering

  • utbyteskomplettering, 
  • meritpoängskomplettering,
  • tilläggskomplettering.

Utbyteskomplettering innebär att en sökande skaffar ett nytt och högre betyg i en kurs som han eller hon redan har i sitt slutbetyg. Det nya betyget räknas då i stället för det gamla.

Meritpoängskomplettering innebär att en sökande, efter avslutade gymnasiestudier, kompletterar med betyg i en kurs som ger meritpoäng. Den här formen av komplettering är tillåten för grupp A, B, C och D.

Studier vid folkhögskolan eller basårsstudier, behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor, ger inte meritpoäng.

Tilläggskomplettering innebär att en sökande skaffar ett betyg i en kurs som inte finns i slutbetyget, inte är behörighetsgivande och vars betyg höjer jämförelsetalet om det räknas med. Den här formen av komplettering är bara tillåten för grupp C,D och E. Sökande med betyg från gymnasial vuxenutbildning, som har ett slutbetyg där minst två tredjedelar av gymnasiepoängen är kurser från gymnasial vuxenutbildning, och som dessutom har kompletterat, får tillgodoräkna sig kompletteringarna bara i kompletteringsgruppen.

Möjligheten till tilläggskomplettering med Gy11/Vux12 - kurser har i och med SFS 2012:529 tagits bort.
Läs mer på VHS webbplats (nytt fönster) »

Sökande som behörighetskompletterat via studier i folkhögskolan eller via basårsstudier, behörighetsgivande förutbildning vid högskolor och universitet, prövas också i kompletteringsgruppen.

Senast uppdaterad: 2012-08-20
Kontaktperson: Leif Strandberg, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se