Urval

Tre urvalsgrunder


När det är fler sökande till en utbildning än det finns platser fördelas platserna utifrån ett urval. Det finns tre urvalsgrunder: betyg, högskoleprov och alternativt urval. Urvalsgrunderna i ett alternativt urval är ofta resultat från prov eller intervjuer.

Så görs urvalet vid likvärdiga meriter »

Så fördelas platserna

  • minst en tredjedel av platserna ska tillsättas utifrån betyg,
  • minst en tredjedel utifrån resultat på högskoleprovet,
  • högst en tredjedel av platserna får tillsättas genom alternativt urval. Denna andel kan utökas efter tillstånd från Högskoleverket. Alternativt urval används dock i liten utsträckning.

I betygsurvalet finns fyra grupper:

  • Direktgrupp
  • Kompletteringsgrupp
  • Folkhögskolegrupp
Illustration av de tre olika urvalsgrupperna - betyg, högskoleprov och alternativt urval

Konstnärliga examina


För utbildningar som leder till konstnärlig examen gäller inte ovanstående regler. Där får alternativt urval användas till samtliga platser.
Senast uppdaterad: 2012-08-20
Kontaktperson: Leif Strandberg, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se