Högskoleprovet

Högskoleprovet är ett studiefärdighetsprov. Provet mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga i alla högskoleutbildningar. Ett resultat på högskoleprovet ger ett mått på förmågan att klara av högre studier.

350 kronor


Högskoleprovet äger rum två gånger per år, i mars/april och oktober. Anmälningsavgiften är 350 kronor.

Anpassade prov


Utöver det vanliga högskoleprovet finns det tre anpassade prov. Dessa är anpassade för
  • svagt synskadade
  • gravt synskadade
  • dyslektiker

Till information om anpassade prov på studera.nu (nytt fönster) »

Intyg på dyslexi


För att du som är dyslektiker ska kunna skriva provet måste du ha ett intyg på att du har dyslexi. Det får du från någon av de godkända intygsgivarna som finns på studera.nu.

Till intygsgivare på studera.nu (nytt fönster) »

Information till dig som är intygsgivare (pdf) »

Du som vill bli intygsgivare


För att bli intygsgivare för dyslektiker som behöver förlängd tid på högskoleprovet ska du bli godkänd av våra bedömare efter inskickat underlag. Bedömarna har två granskningsmöten per år — i mars och i september. Från och med januari 2013 kommer högskoleprovet och därmed frågan om intygsgivning att flyttas till den nya myndigheten Universitets- och högskolerådet. För mer information kontakta Ann Sofie Fredriksson.

Högskoleverket utvecklar och högskolorna anordnar


Högskoleverket ansvarar för att ta fram högskoleprovet. Universiteten och högskolorna ansvarar för det praktiska arbetet kring provet genom att anordna det på en rad orter runt om i landet.
Senast uppdaterad: 2012-10-30
Kontaktperson: Ann-Sofie Fredriksson, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se