Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå ska bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper.
Utöver de generella målen för högre utbildning, grundnivå och avancerad nivå, ska utbildning på forskarnivån även utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning.

Utbildningen på forskarnivå är två eller fyra år, och leder till licentiat- respektive doktorsexamen. Doktorsexamen är den högsta akademiska examen i Sverige. Utbildningen består av kurser och ett avhandlingsarbete, som ska utgöra minst hälften av examens omfattning.

Universiteten har ett generellt tillstånd att utfärda examen för utbildning på forskarnivå. De högskolor som får tillstånd till examen på forskarnivå inom ett visst område har rätt att ge examen inom detta område. När forskarutbildning ges vid högskolor utan examenstillstånd på forskarnivå är doktoranderna antagna och examineras vid ett annat lärosäte, som har examenstillstånd för utbildning på forskarnivå. Utbildning på forskarnivå kan också bedrivas vid så kallade forskarskolor.

Läs mer om examenstillstånd »

Läs mer om utbildning på forskarnivå i Doktorandhandboken (nytt fönster) »

Schema över utbildnings- och examensstrukturen: Grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
Klicka på bilden för en stor version.

Förändringarna gäller utbildning som ges efter den 30 juni 2007. I högskolelagen och högskoleförordningen hittar du mer information.

Till högskolelagen »
Till högskoleförordningen »

Examina på forskarnivå


Licentiatexamen och doktorsexamen blir kvar. Doktorsexamen ska även i fortsättningen omfatta fyra års heltidsstudier och man ska kunna tillgodoräkna sig vissa studier på avancerad nivå. Däremot ska det inte vara möjligt att ge en student företräde till utbildningen på grund av att han eller hon bedöms kunna tillgodoräkna sig tidigare utbildning eller yrkesverksamhet och därmed kunna förkorta sin utbildning på forskarnivån.

Läs mer om examina på forskarnivå »

Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning till en examen enligt de äldre bestämmelserna i bilaga 2 (examensordningen) eller har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till efter ovanstående datum med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2015.

Antagning till forskarnivå


För att bli antagen på forskarnivå krävs avlagd examen på den avancerade nivån eller minst 4 års heltidsstudier varav minst 1 år på avancerad nivå eller motsvarande utländsk utbildning eller motsvarande kunskaper.

Läs mer om antagning till forskarnivå »

Doktorandhandboken


Läs mer om utbildning på forskarnivå i Doktorandhandboken (nytt fönster) »
Senast uppdaterad: 2010-09-14
Kontaktperson: Lennart Ståhle, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se