Universitet eller högskola?

Skillnaden mellan ett universitet och en högskola har traditionellt varit att endast universitet haft tillstånd att utfärda examina på forskarnivå. Men under 2000-talets första decennium utvidgade regeringen tillståndet att utfärda examen på forskarnivå även till vissa högskolor, genom att tilldela dessa så kallat vetenskapsområde.

Från årsskiftet 2010 är vetenskapsområdena avskaffade. Högskolor som idag saknar tillstånd att utfärda doktorsexamen kan ansöka till Högskoleverket om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom ett visst område. Detta område avgränsas och definieras av högskolan själv.

Det är riksdagen som beslutar vilka högskolor som ska finnas. Det är regeringen som beslutar om en högskola får rätt att benämna sig universitet. Regeringen beslutar också, efter prövning av Högskoleverket, om en enskild utbildningsanordnare får examenstillstånd, det vill säga tillstånd att utfärda en viss examen.

Senast uppdaterad: 2011-03-11
Kontaktperson: Lennart Ståhle, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se