Adresslista i bokstavsordning

I Sverige finns det 47 universitet och högskolor som får utfärda svenska examina. 34 av dessa är statliga. 26 lärosäten har tillstånd att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, övriga har bara tillstånd att utfärda examina på grundnivå och avancerad nivå. Dessutom finns det 4 enskilda utbildare som bara har examenstillstånd inom psykoterapi (ej med på kartan).

Några lärosäten är så kallade enskilda utbildningsanordnare, det vill säga högskolor som drivs av andra aktörer än staten, till exempel av stiftelser eller föreningar. Regeringen har gett dessa  rätt att utfärda högskoleexamina enligt den svenska examensordningen. Några exempel är Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm och Högskolan i Jönköping, som alla har ett brett utbud av utbildningar och också har rätt att utfärda examina på forskarnivå.

Andra enskilda utbildningsanordnare kan bara ge examina inom ett särskilt område, som till exempel Beckmans designhögskola och Örebro teologiska högskola.

Nedan finns en adresslista till samtliga i bokstavsordning.

Beckmans Designhögskola


Brahegatan 10
114 37 STOCKHOLM
Tfn: 08-660 20 20
Fax: 08-665 00 87
E-post: info@beckmans.se
Webb: http://www.beckmans.se/

Blekinge tekniska högskola


371 79 KARLSKRONA
Tfn: 0455-38 50 00
Fax: 0455-38 50 57
E-post: registrator@bth.se
Webb: http://www.bth.se/

Chalmers tekniska högskola


412 96 GÖTEBORG
Tfn: 031-772 10 00
Fax: 031-772 38 72
E-post: registrator@chalmers.se
Webb: http://www.chalmers.se/

Dans- och cirkushögskolan


Box 27043
102 51 STOCKHOLM
Tfn: 08-562 274 00
Fax: 08-562 274 10
E-post: info@doch.se
Webb: http://www.doch.se

Ericastiftelsen


Odengatan 9
114 24 Stockholm
Tfn: 08-402 17 60
Fax: 08-10 96 91
E-post: mail@ericastiftelsen.se
Webb: http://www.ericastiftelsen.se/

Ersta Sköndal högskola


Box 11189
100 61 STOCKHOLM
Tfn: 08-555 050 00
Fax: 08-555 050 60
E-post: info@esh.se  
Webb: http://www.esh.se/

Evidens AB


Packhusplatsen 2
411 13 GÖTEBORG
Tfn: 031-10 98 30
Fax: 031 - 711 04 42
E-post: info@evidens4u.se
Webb: http://www.evidens4u.se

Försvarshögskolan


Drottning Kristinas väg 37
115 93 Stockholm
Tfn: 08-553 425 00
Fax: 08-553 425 98
E-post: exp@fhs.se
Webb: http://www.fhs.se/sv/

Gammelkroppa skogsskola


Box 64
682 22 FILIPSTAD
Tfn: 0590-910 10, 910 11
Fax: 0590-910 22
E-post: skogsskolan@gammelkroppa.pp.se
Webb: http://www.gammelkroppa.pp.se/

Gymnastik- och idrottshögskolan


Box 5626
114 86 STOCKHOLM
Tfn: 08-402 22 00
Fax: 08-402 22 80
E-post: registrator@gih.se
Webb: http://www.gih.se

Göteborgs universitet


Box 100
405 30 GÖTEBORG
Tfn: 031-786 00 00
Fax: 031-786 10 64
E-post: info@gu.se
Webb: http://www.gu.se/

Handelshögskolan i Stockholm


Box 6501
113 83 STOCKHOLM
Tfn: 08-736 90 00
Fax: 08-31 81 86
E-post: info@hhs.se
Webb: http://www.hhs.se/

Högskolan Dalarna


791 88 FALUN
Tfn: 023-77 80 00
Fax: 023-77 80 80
E-post: registrator@du.se
Webb: http://www.du.se/

Högskolan i Borås


501 90 BORÅS
Tfn: 033-435 40 00
Fax: 033-435 40 01
E-post: registrator@hb.se
Webb: http://www.hb.se/

Högskolan i Gävle


801 76 GÄVLE
Tfn: 026-64 85 00
Fax: 026-64 86 86
E-post: registrator@hig.se
Webb: http://www.hig.se/

Högskolan i Halmstad


Box 823
301 18 HALMSTAD
Tfn: 035-16 71 00
Fax: 035-14 85 33
E-post: registrator@hh.se
Webb: http://www.hh.se/

Högskolan i Jönköping


Box 1026
551 11 JÖNKÖPING
Tfn: 036-10 10 00
Fax: 036-15 08 12
E-post: info@hj.se
Webb: http://www.hj.se/

Högskolan i Skövde


Box 408
541 28 SKÖVDE
Tfn: 0500-44 80 00
Fax: 0500-41 63 25
E-post: info@his.se
Webb: http://www.his.se/

Högskolan Kristianstad


291 88 KRISTIANSTAD
Tfn: 044-20 30 00
Fax: 044-12 96 51
E-post: info@hkr.se
Webb: http://www.hkr.se/

Högskolan på Gotland


621 67 VISBY
Tfn: 0498-29 99 00
Fax: 0498-29 99 62
E-post: info@hgo.se
Webb: http://www.hgo.se/

Högskolan Väst


461 86 TROLLHÄTTAN
Tfn: 0520-22 30 00
Fax: 0520-22 30 99
E-post: registrator@hv.se
Webb: http://www.hv.se/

Johannelunds teologiska högskola


Heidenstamsgatan 75
754 27 UPPSALA
Tfn: 018-16 99 00
Fax: 018-169 910
E-post: johannelund@efs.svenskakyrkan.se
Webb: http://www.johannelund.nu/

Karlstads universitet


651 88 KARLSTAD
Tfn: 054-700 10 00
Fax: 054-700 14 60
E-post: info@kau.se
Webb: http://www.kau.se/

Karolinska institutet


171 77 STOCKHOLM
Tfn: 08-524 800 00
Fax: 08-31 11 01
E-post: info@ki.se
Webb: http://ki.se/

Konstfack


Box 3601
126 27 STOCKHOLM
Tfn: 08-450 41 00
Fax: 08-450 41 28
E-post: registrator@konstfack.se
studentkansli@konstfack.se för frågor om studier
Webb: http://www.konstfack.se/

Kungl. Konsthögskolan


Box 16315
103 26 STOCKHOLM
Tfn: 08-614 40 00
Fax: 08-679 86 26
E-post: info@kkh.se
Webb: http://www.kkh.se/

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm


Box 27711
115 91 STOCKHOLM
Tfn: 08-16 18 00
Fax: 08-664 14 24
E-post: info@kmh.se
Webb: http://www.kmh.se/

Kungl. Tekniska högskolan (KTH)


100 44 STOCKHOLM
Tfn: 08-790 60 00
Fax: 08-790 65 00
E-post: registrator@kth.se
Webb: http://www.kth.se/

Linköpings universitet


581 83 LINKÖPING
Tfn: 013-28 10 00
Fax: 013-149 403
E-post: liu@liu.se
Webb: http://www.liu.se/

Linnéuniversitetet


351 95 VÄXJÖ
Tfn: 0772-28 80 00
Fax: 0470-832 17
E-post: info@lnu.se
Webb: http://lnu.se/

Luleå tekniska universitet


971 87 LULEÅ
Tfn: 0920-49 10 00
Fax: 0920-49 13 99
E-post: universitetet@ltu.se
Webb: http://www.ltu.se/

Lunds universitet


Box 117
221 00 LUND
Tfn: 046-222 00 00
Fax: 046-222 47 20
E-post: registrator@lu.se
Webb: http://www.lu.se/

Lärarhögskolan i Stockholm har upphört som egen högskola. Från 1 januari 2010 utbildar Stockholms universitet blivande lärare, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare.


Tfn: 08-16 20 00 (vx)
Fax: 08-16 10 95
E-post: lararutbildningar@su.se  
Webb: http://sisu.it.su.se/search/show_area/6

Malmö högskola


205 06 MALMÖ
Tfn: 040-665 70 00
Fax: 040-665 70 10
E-post: info@mah.se
Webb: http://www.mah.se/

Mittuniversitetet


851 70 SUNDSVALL
Tfn: 0771-97 50 00
Fax: 0771-97 50 01
E-post: info@miun.se
Webb: http://www.miun.se/

Mälardalens högskola


Box 883
721 23 VÄSTERÅS
Tfn: 021-10 13 00
Fax: 021-10 13 20
E-post: info@mdh.se
Webb: http://www.mdh.se/

Newmaninstitutet


Slottsgränd 6
753 09 Uppsala
Tfn: 018-580 07 00
Fax: 018-580 07 20
E-post: adm@newman.se
Webb: http://www.newman.se/

Operahögskolan i Stockholm


Teknikringen 35
114 28 STOCKHOLM
Tfn: 08-545 810 60
Fax: 08-545 810 61
E-post: registrator@operahogskolan.se
Webb: http://www.operahogskolan.se/

Röda Korsets Högskola


Teknikringen
102 15 STOCKHOLM
Tfn: 08-690 01 00
Fax: 08-690 01 90
E-post: info@rkh.se
Webb: http://www.rkh.se/

Sophiahemmet Högskola  


Box 5605
114 86 STOCKHOLM
Tfn: 08-406 20 00
Fax: 08-10 29 09
E-post: info@sophiahemmethogskola.se
Webb: http://www.sophiahemmethogskola.se/

Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning


Brännkyrkagatan 76
118 23 STOCKHOLM
Tfn: 08-642 10 24
Fax: 08-442 04 41
E-post: info@sapu.se
Webb: http://www.sapu.se/

Stockholms dramatiska högskola


Box 27095
102 51 STOCKHOLM
Tfn: 08-120 531 00
Fax: 08-120 531 05
E-post: info@stdh.se
Webb: http://www.stdh.se/

Stockholms Musikpedagogiska Institut  


Box 26164
100 41 STOCKHOLM
Tfn: 08-611 05 02
Fax: 08-611 52 61
E-post: info@smpi.se
Webb: http://www.smpi.se

Stockholms universitet


106 91 STOCKHOLM
Tfn: 08-16 20 00
Fax: 08-15 95 22
E-post: registrator@su.se
Webb: http://www.su.se/

Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi


Sabbatsbergs Sjukhus Box 6401
113 82 Stockholm
Tfn: 08-690 52 60
Fax: 08-690 59 70
E-post: info@cbti.se
Webb: http://www.cbti.se

Sveriges lantbruksuniversitet


Box 7070
750 07 UPPSALA
Tfn: 018-67 10 00
Fax: 018-67 20 00
E-post: registrator@slu.se
Webb: http://www.slu.se/

Södertörns högskola


Alfred Nobels allé 7
141 89 HUDDINGE
Tfn: 08-608 40 00
Fax: 08-608 40 10
E-post: info@sh.se
Webb: http://www.sh.se

Teologiska Högskolan, Stockholm


Åkeshovsvägen 29
168 39 Bromma
Tfn: 08-564 357 00
Fax: 08-564 357 06a
E-post: ths@ths.se
Webb: http://www.ths.se/

Umeå universitet


901 87 UMEÅ
Tfn: 090-786 50 00
Fax: 090-786 99 95
E-post: umea.universitet@umu.se
Webb: http://www.umu.se/

Uppsala universitet


Box 256
751 05 UPPSALA
Tfn: 018-471 00 00
Fax: 018-471 20 00
E-post: registrator@uu.se
Webb: http://www.uu.se/

Örebro Teologiska Högskola  


Box 1623
701 16 ÖREBRO
Tfn: 019-30 77 50
Fax: 019-30 77 79
E-post: missionsskolan@evangeliskafrikyrkan.se
Webb: http://www.orebromissionsskola.se/

Örebro universitet


701 82 ÖREBRO
Tfn: 019-30 30 00
Fax: 019-303 465
E-post: registrator@oru.se
Webb: http://www.oru.se/

Senast uppdaterad: 2013-05-23
Kontaktperson: Karin Wrete, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se
Dekorationsbild

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Klicka på kartan för att få en större bild.
Karta över universitet och högskolor i Sverige