Universitet och högskolor

Sveriges äldsta universitet, Uppsala universitet, grundades år 1477. Där läste främst de som skulle bli präster. I dag kan man studera alla möjliga ämnen på högskolenivå på drygt 50 högskolor, universitet och enskilda utbildningsanordnare med rätt att utfärda examen.

På de här sidorna kan du läsa om hur den svenska högskolan är organiserad, hur den finansieras och vilka ansvarsområden högskolorna har. Välj område via länkarna i vänstermenyn eller nedan.

Universitetens och högskolornas verksamhet regleras i högskolelagen och högskoleförordningen. Du hittar mer information om dem under Regler och tillsyn.

Högskolornas och universitetens verksamhet omfattar:

  • att bedriva utbildning på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet.
  • att bedriva forskning och konstnärligt utvecklingsarbete samt annat utvecklingsarbete.

I uppgifterna ingår också att samverka med det omgivande samhället och informera om verksamheten samt att verka för att forskningsresultat kommer till nytta.

Högskolor och universitet beslutar själva om sin interna organisation, men alla måste ha en styrelse och en rektor.

Läs mer om verksamheten »

Utbildningen inom högskolan finansieras till största delen av staten. Omkring hälften av forskningen finansieras av andra finansiärer.

Läs mer om finansiering »

Det har hänt en hel del sedan 1477, då den svenska högskolans historia inleddes i och med att Sveriges första universitet grundades.

Läs mer om högskolans historia »

Vad betyder det att ett lärosäte är universitet eller högskola? Universiteten har generell rätt att examinera på forskarnivå. En högskola kan ansöka hos Högskoleverket om rätt att utfärda examen på forskarnivå inom ett begränsat antal ämnen.

Läs mer om skillnaden mellan universitet och högskola »
 
Här finns adresser till alla svenska högskolor och universitet »

Senast uppdaterad: 2011-09-14
Kontaktperson: Lennart Ståhle, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se
Dekorationsbild

LÄNKAR

Klicka på kartan för att få en större bild.
Karta över universitet och högskolor i Sverige