varvad teoretisk och praktisk kurs
career-based course
  
 
sandwich course 

Definition:

Anmärkning:

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: