symposium
conference
vetenskaplig konferens
symposium

Definition:

Anmärkning:

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: