retention
retention
behållande 
 

Definition:

Anmärkning:

Här avses i vilken utsträckning studenter genomför sina studier och inte avbryter dem.

När ordet retention används i svenskan bör det ha svenskt uttal.

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: