prefekt
head of department
institutionsföreståndare 
  
departmental chair
chair /US/ 

Definition:

Anmärkning:

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: