nätbaserad distansutbildning
web-based distance learning
webbaserad distansutbildning 
it-stödd distansutbildning
web-based distance education
  

Definition:

distansutbildning där hela eller huvuddelen av utbildningen genomförs via internet

Anmärkning:

Det förekommer i huvudsak tre begrepp för att beskriva utbildningsformer inom högskoleväsendet: campusutbildning, distansutbildning, nätbaserad distansutbildning.

Termen nätbaserad distansutbildning bör i första hand användas för det här begreppet i stället för andra benämningar som också förekommer. I dag är det visserligen många gånger underförstått att distansutbildningen genomförs via internet men om man vill vara tydlig bör man använda termen nätbaserad distansutbildning.

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: