masterexamen
  
Degree of Master of Arts (120 credits)

  
  
   
  
Degree of Master of Science (120 credits)
Master's degree (120 credits)
MA
MSc 

Definition:

Anmärkning:

Den engelska översättningen av den svenska examensbenämningen är utarbetad med utgångspunkt i Högskoleverkets föreskrifter HSVFS 2009:2–4, med ändringar i HSVFS 2012:1–3, samt rekommendationer från SUHF.

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar:

Högskoleverkets föreskrifter HSVFS 2009:2–4PDF
Högskoleverkets föreskrifter HSVFS 2012:1–3PDF