magisterexamen med ämnesdjup
  
Master of .... with specialisation in..../with a major in..../in...
 
 

Definition:

Anmärkning:

Denna examen finns inte i examensordningen sedan 1 januari 2007, och högskoleutbildning som leder till denna examen kommer därmed inte längre att kunna påbörjas. Den engelska översättningen här är därmed att betrakta som ett förslag och inte en officiell översättning.

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: