högskoleutbildning på forskarnivå
third-cycle courses and study programmes
utbildning på forskarnivå
forskarutbildning
research programs /US/
    

Definition:

högskoleutbildning som bygger på högskoleutbildning på avancerad nivå

Anmärkning:

Högskoleutbildning på forskarnivå leder fram till en licentiatexamen eller en doktorsexamen.

I samband med Bolognaprocessen delas alla kurser inom högskoleutbildningen in i tre nivåer: grundnivå (på engelska: first cycle), avancerad nivå (på engelska: second cycle) och forskarnivå (på engelska: third cycle). För att underlätta under en övergångsperiod kan man vid översättning sätta de tidigare använda engelska termerna inom parentes: first-cycle (undergraduate) courses and study programmes, second-cycle (Master´s) courses and study programmes och third-cycle (doctoral) courses and study programmes.
  
Den 1 juli ersattes termen forskarutbildning med termen högskoleutbildning på forskarnivå i lagstiftningen. Ordet forskarstudier bör inte användas som fackterm för detta begrepp.

Annan sökterm:

forskarstudier

Jämför:

Hänvisningar: