högskola (2)
university college
   
        

Definition:

högskola (1) med begränsat eller inget tillstånd att utfärda examen på forskarnivå

Anmärkning:

Högskolor kan beviljas tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom områden som den berörda högskolan själv avgränsar.

Det finns både statliga högskolor och högskolor som drivs av enskilda utbildningsanordnare. De statliga högskolorna finns angivna i bilaga 1 till högskoleförordningen.

Termen högskola används ibland som en övergripande term, se högskola (1).

Observera att distinktionen mellan begreppen universitet och högskola inte alltid upprätthålls i namnen på universiteten och högskolorna. Exempelvis är Kungl. Tekniska högskolan ett universitet, trots namnet. På motsvarande sätt kan ett universitet eller en högskola självständigt välja sitt namn på engelska. Däremot används termen university college som motsvarighet till termen högskola (2) i engelsk översättning av svensk högskolelagtext e.d.

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: